Pinca saldimi Mig / Mag
  Torce tel BZ501 me ftohje me uje 3MT
  Torce tel BZ501 me ftohje me uje 4MT
  Torce tel BZ501 me ftohje me uje 5MT
  Kabell korrenti 3Mt
  Kabell korrenti 4Mt
  Kabell korrenti 5Mt
  Trup torce
  Difuzor gas me qeramike
  Mbeshtetese maje te shkurter BZ501
  Maje tel -drejtuese per torca, M8
  Maje gaz -drejtuese e madhe
  Guarnicione te bardha per torca me tel
  Torce me tel BZ36 me ftohje me ajer 3MT
  Torce me tel BZ36 me ftohje me ajer 4MT
  Torce me tel BZ36 me ftohje me ajer 5MT
  Kabell korrenti 3Mt
  Kabell korrenti 4Mt
  Kabell korrenti 5Mt
  Trup torce
  Maje gaz -drejtuese BZ36
  Mbeshtetese maje te gjate M8
  Mbeshtetese maje te gjate M6
  Maje tel-drejtuese per torca, M6 D. 0,8/1,0/1,2/1,6
  Difuzor gas qeramike
  Torce me tel BZ25 me ftohje me ajer 3MT
  Torce me tel BZ25 me ftohje me ajer 4MT
  Torce me tel BZ25 me ftohje me ajer 5MT
  Kabelll korrenti 3Mt
  Kabell korrenti 4Mt
  Kabell korrenti 5Mt
  Trup torce
  Maje gaz -drejtuese BZ25
  Mbeshtetese maje M6
  Susta
  Torce me tel BZ15 me ftohje me ajer 3MT
  Torce me tel BZ15 me ftohje me ajer 4MT
  Torce me tel BZ15 me ftohje me ajer 5MT
  Kabell korrenti 3Mt
  Kabell korrenti 4Mt
  Kabell korrenti 5Mt
  Trup torce
  Maje gaz -drejtuese bz25
  Mbeshtetese maje M6
  Susta
  Maje tel -drejtuese per torce M6
  Torce tel BZ502 me ftohje me uje 3 Mt
  Torce tel BZ502 me ftohje me uje 4 Mt
  Torce tel BZ502 me ftohje me uje 5 Mt
  Trup torce
  Maje M9
  Maje M10
  Mbeshtetese maje M8/M9/M10
  Unaz e torce
  Maje gaz -drejtuese me filetto dhe guarnicione
  Torce
  Trup torce
  Mbeshtetese maje
  Difuzor gaz
  Maje drejtuese teli
  Maje
  Rondele CEA