Aksesore
  Adaptator rrota tel
  Drejtues teli normale per tel 1/1,6
  Drejtues teli me mbulese blu per tel 0,8/1
  Drejtues teli me mbulese te verdhe per tel 1,2/1,6
  Drejtues teli plastik per inox/alumin
  Tub per drejtues teli 4mt
  Gomin e jashme 28x31
  Gomin e jashme 40x43
  Gomin e jashme Tig 25x27
  Tub i rrjetezuar uji blu
  Tub i rrjetezuar uji kuq
  Tub kristali i rrjetezuar per gaz
  Tub i zi per gaz
  Kavo 25mm
  Kavo 35mm
  Kavo 50mm
  Kavo 70mm
  Mashkull 95mm
  Mashkull 70mm
  Mashkull 50mm
  Mashkull 25mm
  Femer 25mm
  Femer 50mm
  Femer 70mm
  Femer 95mm
  Koka uji mashkull
  Koka uji femer blu
  Koka uji femer kuqe
  Fasheta me vida
  Fasheta me shtypje e madhe
  Fasheta me shtypje 8,7
  Fasheta me shtypje 9,5
  Fasheta me shtypje 10,5
  Pince elektrode minima 200
  pince elektrode G-KROC
  Pince masa 200A
  Pince masa 400A
  Pince masa 600A
  Pince massa morsetto 500A
  Furre per elektroda e transportueshme
  Electrode holder Confort 200 / 300 / 400